MAZDA GARANTII

 • Iga uus Mazda on varustatud 3-aastase või 100 000 km piiratud garantiiga, mis annab teile kaitse nii ebatõenäolisel juhul kui see, et esimestel aastatel pärast ostu on vaja autot remontida. Täpsed üksikasjad on teie garantiiteabe brošüüris, kuid võite olla kindel, et hoolitseme teie eest.

 • Mazda värvi- ja korrosioonigarantii kehtib 3 aastat hoolimata läbisõidust. Kõiki tootmisprotsessi käigus tekkinud värvipuudusi parandab Mazda volitatud töökoda nende kolme aasta jooksul.

 • Läbiva korrosioonikahjustuse (perforatsiooni) vastane garantii kehtib kere lehtmetallist paneelidele korrosioonist tingitud perforatsiooni korral 12 aastat olenemata läbisõidust.

 • Mazda Autoabi – ALATI TEIE JAOKS OLEMAS

  Kui vajate abi oma auto tõttu, koju pukseerimist või autoabi kodust sõidu alustamiseks, oleme Teie jaoks olemas. Mazda Autoabi teenust - Mazda Europe Service (MES) saab kasutada enam kui 40 Euroopa riigis 24 tundi ööpäevas ja 365 päeva aastas.
  MES on ulatuslik programm, mis aitab mitmesuguste juhtumite korral ja pakub sobilikke lahendusi vastavalt olukorrale.

  1. MILLISED AUTOD ON KAETUD

  MES on saadaval Eestis, Lätis ja Leedus müüdud ja registreeritud Mazdadele.

  Ajaline kehtivus
  3 aastat alates esmasest registreerimisest, autodele esmase registreerimisega kuni 31.12.2018.
  1 aasta alates esmasest registreerimisest, autodele esmase registreerimisega alates 01.01.2019.
  1 aasta alates auto korralisest hooldusest, pärast esimese aasta möödumist, ilma läbisõidupiiranguta
  (kuni auto registreerimiskuupäeva 10. aastapäevani, autodele esmase registreerimisega alates 01.01.2019).

  Teenuse tingimused
  o Hooldus peab toimuma Mazda volitatud hoolduskeskuses.
  o Remont- ja hooldustööd peavad olema lõpetatud ja auto sõidukõlblik.

  Haagis või haagissuvila. Kui Mazda sõidukil on rike ja see vajab parandamist, kuulub ühendatud haagise või haagissuvila abi hinna sisse.

  Mazda sõidukid, mida on Mazda loata muudetud, ei kuulu kaetud sõidukite hulka.

  Rendiautodel, taksodel, politseiautodel, kiirabiautodel, tuletõrjeautodel, õppesõiduautodel, posti- ja kaubaautodel ning sõidueksamiautodel on kaetud vaid kohapeale autoabi, pukseerimine, kohapealne abi ja pukseerimine teelt väljasõidu korral.


  2. KATVUSE ULATUS


  A. KAETUD JUHTUMID

  Mazda Autoabi rakendub, kui Eestis, Lätis või Leedus Mazda ametliku edasimüüja müüdud või hooldatud auto, mis vastab eelpool toodud tingimustele, on sõidukõlbmatu järgmistel juhtudel:

  Mehaaniline või elektriline rike.

  Juhist tulenevad vead.
  - Kütuseprobleemid: kütuse puudumine, vale või saastunud kütus
  - Probleemid võtmega: lukustunud auto, kadunud või katkised võtmed
  - Rehvi purunemine

  Liiklusõnnetus, sealhulgas lumme kinni jäämine.

  Vargus või varguskatse ja vandalism. Piiratud hüved, palun vaadake lisateavet lõige D1.

  Auto pardadiagnostika punaste hoiatustulede süttimise korral järgige omaniku käsiraamatu juhiseid (kas on lubatud lähimasse esindusse sõita või mitte).

  Turvakomponentide defektide korral, nt. blokeerunud juhi turvavöö, tuled ei sütti või kui on ebaseaduslik või ohtlik esindusse sõita, kuigi autoga saab liikuda.

  Sõidukõlbmatuse all mõeldakse olukorda, kui autoga ei saa esindusse sõita.

  Kui juht sõidab ise autoga remondikohta, ei loeta sõidukit antud teenuse mõistes sõidukõlbmatuks. Juhile ei rakendu programmist saadavad hüved.

  Kauguspiirang puudub, tagatud on ka kliendi kodus oleva sõidukõlbmatu Mazda abistamine.


  B. KATVUSE ULATUS VÄLISMAAL

  Teenus on saadaval järgmistes Euroopa riikides:

  Andorras, Austrias, Belgias, Bosnias ja Hertsegoviinas, Bulgaarias, Kanaari saartel, Kreetal, Horvaatias, Küprosel (ainult Kreeka haldusüksuses), Tšehhis, Taanis, Eestis, Fääri saartel, Soomes, Prantsusmaal (sh välismaal asuvates haldusüksustes), Saksamaal, Gibraltaril, Kreekas, Ungaris, Islandil, Iirimaal, Itaalias, Lätis, Liechtensteinis, Leedus, Luksemburgis, Makedoonias, Maltal, Monacos, Hollandis, Norras, Poolas, Portugalis, San Marinos, Rumeenias, Serbias, Slovakkias, Sloveenias, Hispaanias (sh Baleaari ja Kanaari saared), Rootsis, Šveitsis, Türgis (ainult Euroopa osas), Ühendkuningriigis (sh. Ühendkuningriigist sõltuvad saared Euroopa meredes), Vatikanis.

  Teenuseid osutatakse vastavalt kohalikule saadavusele (nt. majutus, rendiauto, rong) ja kohalikule seadusandlusele.

  C. VÄLISTUSED


  Mazda Autoabi ei paku abi või hüvitist hüvitisesaajale, kui kõne või nõue on tingitud järgmistest põhjustest.

  a. Rendiautod, taksod, politseiautod, kiirabiautod, tuletõrjeautod, õppesõiduautod, posti- ja kaubaautod ning sõidueksamiautod – neile ei pakuta rendiautot, pileteid, hotellimajutust ja remonditud sõiduki transporti.

  b. Sõidukid, mis osalevad võidusõitudel, rallidel, kiirus- või kestvuskatsetel, harjutusrajal või sõidukit kasutatakse väljaspool ametlikke teid.

  c. Invasioonide, terroriaktide, välisvaenuaktide, kodusõja, rahutuste, mässude, ülestõusude, sõjalise riigipöörde, massiliste poliitiliste meeleavalduste, rüüstamise, sõjalistel eesmärkidel kasutamise, maavärina kahjustuste, ekstreemsete ilmastikutingimuste, atmosfäärinähtuste, pandeemiate, tuumaosakeste muundumise nähtuste või radiatsiooni tagajärjel vajatav abi.

  d. Rikked, mis on põhjustatud omaniku tahtlikust sõiduki kahjustamisest, vandalismist või on tingitud juhi osalemisest kriminaalses tegevuses.

  e. Mistahes kahju, mis on tekkinud riigi ametivõimude sekkumise tagajärjel abi osutamisel või kui kahju on tekkinud ettenägematute asjaolude tõttu.

  f. Mistahes vara kahjustumine, kaotsiminek, hävimine või juhtumist tulenevad kahjud ja kulud.

  g. Õnnetus või vigastus reisisihtkoha kohalike seaduste järgimata jätmise tõttu või osalemisel tegevustes, mis ei ole kooskõlastatud kohalike omavalitsustega.

  h. Mistahes kahju, mis on tekkinud auto valest kasutusest, mis ei vasta kasutusjuhendile või üldlevinud kasutusele.

  i. Kõik rikke tagajärjel tekkivad kaasnevad kulud ja/või kahjud.

  j. Sõidukõlbmatud autod või autod, mida ei hooldata volitatud Mazda edasimüüja või Mazda volitatud autoremonditöökoja poolt vastavalt tootja hooldusprogrammile.

  k. Kõik kulud, mida oleks tulnud maksta, kui riket ei oleks toimunud, nt. toitlustus, majutus, taksokulud kütuse-, tolli- või teemaksud.

  l. Mistahes teenus, mis pole eelnevalt kooskõlastatud Mazda Autoabi-ga.

  m. Kui juhtumi käigus üht või mitut teenust ei ole vajalik osutada, ei paku Mazda Autoabi kahjutasu või hüvitisena alternatiivsete teenuste hüvitamist.

  n. Sõidukid, mis ei ole imporditud ega müüdud Eestis, Lätis ja Leedus Mazda volitatud edasimüüja poolt.

  o. Sõidukid, mis asuvad Mazda edasimüüja juures, ei ole kaetud abiteenusega.


  3. MAZDA AUTOABIGA SEOTUD HÜVITISTE ULATUS


  Mazda Autoabi on ulatuslik programm, mis aitab mitmesuguste juhtumite korral ja pakub sobilikke lahendusi vastavalt olukorrale. Allpool on toodud erinevad võimalused vastavalt olukorrale ja rikkele, mis tekitas abivajaduse.


  A. ESIMESE PÄEVA HÜVED

  A1. Remont ja abi teel või kodus

  Esmane abi ja remont maanteel või kodus.

  A2. Pukseerimine

  Reeglid
  Kui sõiduki kohapealne remont sõidukõlbulikku seisukorda ei ole võimalik, pukseerib autoabi Teie auto lähimasse Mazda volitatud remonditöökotta.

  Mazda Autoabi ei vastuta transporditavasse autosse jäetud pagasi, isiklike asjade ja tarvikute võimaliku varguse või kahjustumise eest.


  A3. Hoiustamine või parkimine

  Kui sõiduk vajab pukseerimist ja lähim Mazda volitatud remonditöökoda on suletud (väljaspool tööaega), toimetatakse sõiduk turvatud parklasse. Sõiduk pukseeritakse remonditöökotta kohe, kui remonditöökoda avatakse või järgmisel tööpäeval.


  B. TÄIENDAVAD HÜVED

  Kui autot ei saa parandada samal päeval, võimaldatakse hüvitisesaajale ja kaasreisijatele ÜKS järgmistest võimalustest.
  - Teekonna jätkamine rendiautoga
  - Teekonna jätkamine mõne teise sõiduvahendiga (rong või lennuk)
  - Hotellimajutus


  B1. Teekonna jätkamine RENDIAUTOGA

  Reeglid
  Kui sõidukit ei saa korrastada samal päeval ja hüvitisesaaja eelistab teekonda jätkata asendusautoga, pakub Mazda Autoabi remondi ajaks samaväärset rendiautot, maksimaalselt 5 kalendripäevaks.

  B2. Teekonna jätkamine MUU SÕIDUVAHENDIGA

  Reeglid
  Kui sõidukit ei saa korrastada samal päeval ja hüvitisesaaja eelistab teekonda jätkata või naasta koju, katab Mazda Autoabi

  a) taksosõidukulud, kui algne sihtkoht või reis koju on lähemal kui 50 km
  b) rongipiletid (esimeses klassis) vahemaadele vähem kui 4 tundi
  c) lennupiletid (turistiklassis) vahemaadele rohkem kui 4 tundi

  B3. Hotellimajutus

  Reeglid
  Kui sõidukit ei saa korrastada juhtumi tekkimise päeval ja juht soovib remonti oodata, katab Mazda abi majutuse, kui minimaalne kaugus kodust on vähemalt 50 km, maksimaalselt 3 ööks kodumaal ja 5 ööks välismaal, kolme tärni tasemel majutusasutuses.
  Hüvitis maksimaalselt 76€ koos maksudega inimese kohta öö eest koos hommikusöögiga.

  C. HÜVED PÄRAST REMONTI

  Mazda Autoabi katab ühesuunareisi ühele inimesele korrastatud sõiduki kättesaamiseks:

  a) taksosõidukulud, kui vahemaa remonditöökojani on vähem kui 50 km
  b) rongipiletid (esimeses klassis) vahemaadele vähem kui 4 tundi
  c) lennupiletid (turistiklassis) vahemaadele rohkem kui 4 tundi
  d) kaetakse ka taksosõidukulud rongijaama või lennujaama.

   

  D. MUUD HÜVED

  D1. Vargus ja vandalism

  ERITINGIMUSED varguse korral

  Kui sõiduk ei ole kättesaadav varguse tõttu, abistatakse teekonna jätkamist või koju naasmist järgmiselt:

  a) taksosõidukulud, kui algne sihtkoht või reis koju on lähemal kui 50 km
  b) rongipiletid (esimeses klassis) vahemaadele vähem kui 4 tundi
  c) lennupiletid (turistiklassis) vahemaadele rohkem kui 4 tundi

  VÕI

  maksimaalselt 1 öö majutust hinnaga maksimaalselt 76€ koos maksude ja hommikusöögiga inimese kohta öö eest.

  Muid lisahüvesid (rendiauto) ei kohaldata.


  ERITINGIMUSED vandalismi korral

  Kui sõiduk muutub vandalismist tingitud tulekahju tõttu kasutuskõlbmatuks, pakub Mazda Autoabi samaväärset rendiautot maksimaalselt 5 kalendripäevaks.

  Muid lisahüvesid ei kohaldata.


  D2. Varuosade hankimine

  Kui sõiduki kasutamise tõrge tekib väljaspool asukohariiki ja sõiduki korrastamiseks olulisi osi ei ole kohapeal saada, osutatakse abi välismaalt varuosade leidmisel ja hankimisel. Kaetakse ainult tarnekulud. Klient peab katma varuosade kulud.

  D3. Korrastamata auto transport

  Mazda Autoabi korraldab remontimata auto transpordi erinevate rikete või õnnetuste korral väljaspool asukohariiki, kui autot ei saa juhtumi tekkimise kohas korrastada 5 tööpäeva jooksul.

   

  MAZDA ABI TELEFONINUMBRID

  800 4499 (kohalik, maksuvaba)
  +37 2650 9894 (välismaalt helistades)

   

 • Mazda teavitab, et kõigil Mazda originaallisatarvikutel, kui Mazda edasimüüja on need paigaldanud enne auto esmast jaemüüki või selle ajal, on sama piiratud garantii nagu autol. Täpsed andmed on garantiiteabe brošüüris.

chat icon

Võtke meiega ühendust

chat icon

Alusta vestlust