Ka elektriautod saastavad: on see müüt või reaalsus?

Täna räägitakse saastavatest sõidukitest aina rohkem ning avalikkus nõuab üha valjemini üleminekut sisepõlemismootoriga autodelt säästlikumatele sõidukitele – näiteks elektriautodele. See aga ei tähenda, et üleskutsetele vastaseid ei leidu ning pole harv, et mõni skeptik toob esile, et ka elektriautod pole täiesti puhtad ning võivad loodust reostada.

Kuigi skeptikutel on mingis ulatuses õigus ning ka eksperdid märgivad, et selline asi nagu elektriautode tekitatud saaste on täiesti olemas, siis öeldakse sedagi, et saaste on alternatiividega võrreldes äärmiselt väike. Sageli hoolitsevad autotootjad juba ise saaste neutraliseerimise eest, näiteks viies läbi tasakaalustavaid lisaprojekte või võttes kasutusele uudseid materjale. 

 

Uusi materjale leiutades

Autotööstuses on üks suurimaid keskkonnareostuse allikaid erinevad plastikud. Töökindluse ja kvaliteedi poolest tuntud Mazda on viimaste aastate jooksul tuntust kogunud ka jätkusuutlike lahendustega. Näiteks kasutab Mazda juba aastaid autodes taaskasutatud plastikuid. Lisaks sellele kasutab Jaapani tootja 2015. aastast sõidukites bioplasti – materjali, mis on sama hea kui tavaline plastik, kuid on oluliselt keskkonnasõbralikum ja mõistagi ka biolagunev.

Mazda Mx 30 Body

Hea näide keskkonnateadlikkust lähenemisest on Mazda MX-30 elektriauto, kus on kasutatud mitmeid uuenduslikke lahendusi ja materjale, et sõiduki jalajälg võimalikult väikseks muuta.

Mazda Mx 30 Body

MX-30 puhul on Mazda meistrid kasutanud mitmesuguseid materjale, mida tavalisest sisepõlemismootoriga autost ei leia, nende seas taaskasutatud plastikust kiud ning taaskasutatud PET-pudelitest valmistatud materjalid. Lisaks sellele on sõiduki tootmisel tekkiv saaste ja materjalikulu põhjalikult kontrolli alla võetud ning kogu tootmisprotsessis on vähendatud kasutatava vee hulka.

 

Keskkonnaprojektide arendamine

Säästliku elektriauto tootmisprotsessi optimeerimine on aga autotootjate jaoks vaid üks võimalik viis keskkonda säästa. Sageli tekitab saastet ka kuluefektiivselt toodetud sõidukite transportimine edasimüüjateni või elektriauto tootmiseks vajalike komponentide tarne tehastesse.

 

Vastutustundlikud tootjad püüavad tagada, et tootmiskomponentide tehasesse tarnimiseks kasutataks elektriautosid või logistikafirmasid, mis viivad transpordisaaste neutraliseerimiseks läbi erinevaid keskkonnaprojekte. Saastekoguste ja saaste mõjuga meie elukeskkonnale arvestatakse juba koostööpartnereid valides – keskkonnasõbralike ettevõtetega tehakse koostööd suurema tõenäosusega. 

 

Kui tootjal pole võimalik tagada, et elektriauto tootmisprotsessis saab vältida reostuse tekkimise võimalust, siis sageli investeerib ettevõte osa kasumist teistesse jätkusuutlikkust tagavatasse projektidesse. Nende hulka kuuluvad nii alternatiivsete energiaallikate uuringute rahastamine või ka näiteks fossiilkütustel töötavate elektrijaamade asendamise toetamine tuule-, päikese- või hüdroelektrijaamadega.

 

Kõikide Mazda keskkonnaprojektide ja äritegevuste eesmärk on muuta keskkonna jalajälg nii väikseks kui võimalik ning tagada, et klientidele pakutavad elektriautod on ka päriselt “puhtad” – seda nii sõidu ajal kui auto kogu elutsükli vältel. Lisainfo saamiseks pöördu Mazda edasimüüjate poole.

MAZDA MX-30

Saatke hinnakiri ja brošüür mugavalt oma e-posti aadressile